Aktuality

V sobotu 19. září uspořádal LTC Řevnice na svých dvorcích turnaj ve smíšené čtyřhře. Již podruhé se tenisté sešli, aby společnou hrou vzpomenuli na významnou členku řevnického klubu paní Janu Navrátilovou, která zemřela v prosinci 2007. Turnaje v mixu se zúčastnilo celkem 38 hráčů a hráček. Akci zahájil krátkým proslovem prezident klubu Ing. Jan Štětina. V turnaji zvítězili Jiří Šlédr a Ivona Pavelková (Hamr Praha), kteří ve finále porazili Láďu Lacinu s Radkou Martincovou z domácího klubu. K významu turnaje přispěly svou přítomností i obě dcery, Martina a její mladší sestra Jana, která již opět bydlí v Řevnicích. Martina s partnerem Láďou Lacinou sehráli exhibici proti Heleně Sukové s Vláďou Kubenkou. Byla to lahůdka pro tenisové diváky. Na závěr uspořádali pořadatelé společenský večer. Zdařilé akci přálo i krásné počasí fotomemorial (text použit z článku J. Königa uveřejného v říjnovém Ruchu) Ve prospěch Nadace Jedličkova ústavu, jsme vybrali 7 188,- Kč, od klientů Jedličkova ústavu jsme na oplátku obrželi ručně vyrobené dárky, které získali vítězové turnaje.

Aktualizováno (Pátek, 16 Duben 2010 12:02)

 

Poslední srpnovou sobotu 29.8. jsme se sešli na I. ročníku Retro turnaje. Podmínkou účasti byl dobový kostým z 20.-30. let a dřevěná raketa. Původně jsme chtěli sehrát celý turnaj s dřevěnými raketami, ale strach o "tenisové lokty" nám to nedovolil. Dobovými raketami jsme turnaj pouze zahájili a i to bylo těžké. Kostýmy všem moc slušely viz přiložené fotografie. fotoretro Tento turnaj využil Petr Hlista jako oslavu svých narozenin, my jsme je s ním s radostí oslavili.

Aktualizováno (Pátek, 16 Duben 2010 11:59)

 

Jako pomyslná tečka za letošní sezónou se 3. října 2009 konal I. ročník mixového losovaného turnaje rekreačních hráčů Homeless turnaj. I přes zdánlivý nezájem se sešlo 9 dvojic ve vypracovaných tématických kostýmech a sehráli důstojný turnaj. Zvítězili a hodnotné ceny získali Veronika Nosková a Michal Drašnar. Jako nejlepší homeless byl jednomyslně zvolen Slávek Klement, škoda jen, že na fotografiích nejdou zachytit i čichové vjemy. Jako důkaz jsou přiloženy fotografie zde foto homeless.

Aktualizováno (Sobota, 23 Říjen 2010 16:09)

 
Tenis je v našem městě zajímavý svou dlouhou historií, počtem dvorců, které za léta v našem městě existovaly, a zejména tím, že v krásném areálu LTC Řevnice začínala svou tenisovou kariéru jedna z nejlepších světových hráček všech dob Martina Navrátilová. Proto nese klub název LTC Řevnice, tenisový klub Martiny Navrátilové.
Areál LTC Řevnice má v současné době v ulici Legií pět antukových dvorců. Klub má v roce 2015 84 členů starších 18 let. Dalšími členy jsou dorostenci, žáci a děti v tenisové přípravce. Klub má i své smluvní trenéry, kteří odborně a metodicky vedou závodní družstva - bližší informace v klubové vývěsce v areálu LTC.
Činnost klubu řídí představenstvo v jehož čele stojí prezident klubu: Ing. Jaroslav Kubát
Dalšími členy představenstva jsou:
Josef Beneš, Michal Drašnar, Mgr. Vlastimil Janatka, Ing. Michal Rečka, Miroslav Šebík, Dana Šupáčková, Otakar Šupáček ml., Karel Hübl

Již přes 40 let organizuje klub okresní přebory jednotlivců v kategorii dospělých. V letních měsících se hrají pravidelně celostátní turnaje dorostu a žactva.
Od roku 1996 se uskutečňuje každoročně regionální veteránský turnaj mužů ve čtyřhře ve věku nad 45 let - Memoriál Pepy Semanského.
Oblíbená jsou přátelská utkání veteránů s německými tenisty z Berlína a z Kürtenu u Kolína nad Rýnem. Během letní sezóny pořádá klub společenské tenisové akce pro rekreační hráče. Na závěr letní sezóny se uskuteční Memoriál Jany Navrátilové. Doufáme, že při této příležitosti přivítáme opět Martinu Navrátilovou.

Bohatá sportovní historie LTC Řevnice je shrnuta v publikaci "100 let řevnického tenisu (1902 - 2002)", jejímž autorem je člen klubu MUDr. Jindřich König.
Ve stylové dřevěné klubovně, vybudované již v roce 1924 podle návrhu architekta Vladimíra Weisse, je stálá výstava historie LTC Řevnice.
Tenis v Řevnicích zaznamenal největší rozkvět v období mezi světovými válkami. Tehdy existovaly v našem městě tři tenisové kluby - LTC Řevnice s pěti dvorci, tenisový oddíl Okrašlovacího spolku se třemi dvorci a tenis v rámci SK Řevnice s jedním dvorcem. Mimo to se zde hrálo na nejméně šestnácti soukromých dvorcích v zahradách řevnických vil (viz řevnický časopis RUCH, číslo 7 z roku 2001). Celkový počet dvorců činil dvacetpět.

V tehdejší době hráli v Řevnicích na turnajích četní slavní tenisté, např. Jan Koželuh, Roderich Menzel, hokejista a tenista Maleček, později Jaroslav Drobný a Josef Síba, z domácích hráčů Anežka Semanská - Boučková, babička Martiny Navrátilové. Ze známých osobností to byl v roce 1933 herec Vlasta Burian.

Po II. světové válce byl klubový tenis počátkem padesátých let dokonce zrušen a teprve v šedesátých letech znovu obnoven. Největší podíl na propagaci řevnického tenisu té doby má bezesporu Martina Navrátilová (narozená v roce 1956), která s tenisem v Řevnicích začínala. I když ve věku 10 let přešla do Prahy, kde měla ve velkých oddílech lepší podmínky ke svému tenisovému rozvoji, stále v Řevnicích trénovala. Martina se dodnes hlásí ke svému řevnickému tenisovému původu. V roce 1991 jí bylo uděleno čestné členství LTC Řevnice. V roce 1994 dostala čestné občanství města Řevnic.

Řevnické celostátní turnaje měly v sedmdesátých a osmdesátých letech vždy výborné obsazení. Na nich zvítězili mimo jiné vítězové pardubické juniorky Ivan Jankovský a Tomáš Fořt a rovněž úspěšní českoslovenští Galeovci Jiří Granát a Miroslav Lacek.
Turnajů se vždy zúčastňovali i významní tenisoví funkcionáři jako dr. Jaroslav Just, první předseda Čs. lawn tennisové asociace po roce 1919 a také MUDr. Jan Záhlava, dlouholetý člen Československého a Českého tenisového svazu.
Aktualizováno (Středa, 08 Duben 2015 07:51)